ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ


Jun 23 2021

ពិធីប្រគល់និងទទួលសម្ភារការពារជំងឺកូវីដ-១៩ និងសម្ភារអប់រំផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់មូលនិធិជនពិការ និងមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា

ផ្នែកពិការភាព ពិធីប្រគល់និងទទួលនឹងធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ហ្សូម (Zoom​) គោលបំណង៖ ប្រគល់និងទទួលសម្ភារការពារជំងឺកូវីដ-១៩ និងសម្ភារអប់រំផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់មូលនិធិជនពិការ និងមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាចំនួន៩ អ្នកចូលរួម៖ តំណាងមកពី ១- មូលនិធិជនពិការ ២-​​ មជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាទាំង៩ ដែលមានទីតាំងនៅ កំពង់ចាម សៀមរាប តាកែវ ព្រៃវែង ភ្នំពេញ (គៀនឃ្លាំង) កណ្តាល ក្រចេះ កំពង់ឆ្នាំង និងព្រះស៊ីហនុ ៣- ស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា និងក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS ៤- អង្គការ HI ៥- និង Exceed សម្របសម្រួលដោយ៖ ក្រុមការងារកម្មវិធីACCESS ជំនួយឧបត្ថម្ភ៖ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖​​ ប្រមាណ២៥នាក់