ករណីសិក្សា

កញ្ញា សេង ចាន់រស្មី មានមហិច្ឆិតាចង់ជួយដល់ជនមានពិការភាព ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅ ហិរញ្ញវត្ថុ។ រស្មី គឺជាកូនច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូន៥នាក់ ហើយគាត់មានពិការភាពតាំង ពីគាត់មានអាយុ បាន២ឆ្នាំ បណ្តាលមកពីជម្ងឺដែលធ្វើឱ្យមុខងារនិងសាច់ដុំចុះខ្សោយ ដែលធ្វើឱ្យគាត់មានការលំបាក ក្នុងការបំលាស់ទី និងតម្រូវឱ្យគាត់ប្រើរទេះ។ (more…)


លោកស្រី ណុប រ៉ានី គឺជាម្តាយមួយរូបដែលមានកូន៤នាក់ រស់នៅភូមិអូរលើ ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ក្រៅពីលោកស្រីជាកសិករធ្វើស្រែ លោកស្រីក៏ត្រូវបានបោះឆ្នោតជាសមាជិកគណៈកម្មការភូមិ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍របស់គាត់ផង ដែរ។ លោកស្រី រីករាយនឹងតួនាទីការងាររបស់គាត់ណាស់ ពីព្រោះវាបានផ្តល់ឱកាសឱ្យគាត់បានចូល រួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ ក្នុងនោះរួមមានកម្មវិធីស្តីពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ (ACCESS) ដើម្បីឱ្យលោកស្រីអាចជួបអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់បានកាន់តែច្រើន។ (more…)