ព័ត៌មានចុងក្រោយ

លោក ឈាង សេងឡី ពិការដៃពីកំណើត កើតក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅខេត្តក្រចេះ។ បន្ទាប់ពីគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំ១៩៩៩​ គាត់ត្រូវបានគេរើសអ៊ើង និងរារាំងមិនឱ្យគាត់ចូលប្រឡងធ្វើគ្រូបង្រៀន។ លោកសេងឡី បានរំឮកឡើងថា៖ «ខ្ញុំតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលសង្គមមិនឱ្យតម្លៃខ្ញុំ ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីសម្រេចនូវក្តីសុបិន្តរបស់ខ្ញុំក្លាយជាគ្រូបង្រៀន»។ បន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការប្រឡងធ្វើគ្រូ លោកសេងឡី បានសម្រេចចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសជំនួសវិញ ដោយគាត់បានចូលរៀននៅសាលាឯកជនមួយនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាម ហើយគាត់បានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស។ ទន្ទឹមនឹងនោះ សេងឡី បានក្លាយជាជាងជួសជុលទូរស័ព្ទផងដែរ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់កាន់តែប្រសើរ។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាពពីសំណាក់ឯឧត្តម ផាប្លូ កាង ឯកអគ្គរាជទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា មានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី «ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ» ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រោមការគាំទ្រពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌។ គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ និងសេចក្តីពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ។ (more…)


កាលពីសប្តាហ៍មុន ឯកឧត្តម ផាប្លូ កាង អគ្គរាជទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា បានប្រគល់សម្ភារការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកទទួលសេវានៅមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាសាខាព្រៃវែង។ (more…)


តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌​(ACCESS) ដែលធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវនិរន្តភាព គុណភាព និងសេវាសម្រាប់ជនមានពិការភាព និងស្រ្តីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ក្រសួងកិច្ចការនារី បានរៀបចំសិក្ខាសាលាអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដល់មន្ត្រីវ័យក្មេង/ភ្នាក់ងារនគរបាល ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ (more…)


កាលពីសប្តាហ៍មុន បុគ្គលិកស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីប្រគល់សម្ភារការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់មជ្ឈមណ្ឌល និងជួបជាមួយអតិថិជនមួយចំនួន។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី២៧ និង២៨ ខែសីហា នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ (ACCESS) ក្រសួងកិច្ចការនារី បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «គោលការណ៍ណែនាំ ក្នុងការបញ្ជូនស្រ្តីនិងក្មេងស្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ»។ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺដើម្បីបង្កើនជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងករណី និងការបញ្ជូនដោយផ្តោតលើគោលការណ៍យកចិត្តទុកដាក់លើជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ  និងសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីការចុះបញ្ជីករណី ទម្រង់បញ្ជូន និងការប្រមូលទិន្នន័យ។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាពនិងសមធម៌(ACCESS) អង្គការជនពិការកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាដែលផ្តោតទៅលើបរិយាបន្នពិការភាពនៅក្នុងកិច្ចគាំពារសង្គម។ អ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះរួមមាន នាយកដ្ឋានសុខមាលភាពជនពិការ នាយកដ្ឋានសុខមាលភាពសង្គមនៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា   នាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៃក្រសួងផែនការ​ អង្គការជនពិការកម្ពុជា អង្គការតំណាងជនពិការ ព្រមទាំងតំណាង UNDP តំណាងអង្គការ UNICEF និងតំណាងអង្គការ GIZ ។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ជាំងពីកម្មវិធីរយៈពេល៦ខែ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌(ACCESS) ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមកពីក្រសួងកិច្ចការនារី(MoWA) ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតសម្បទា​(MoSVY) ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ(DAC)  មូលនិធិជនពិការ (PWDF) និងអង្គការដៃគូអនុវត្ត។ (more…)


ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ដល់១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តគោលដៅទាំង៦ ដោយបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅ បានរៀបចំពិធីប្រគល់ទទួលសម្ភារការពារ និងសម្ភារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅដល់អ្នកផ្តល់សេវាតាមថ្នាក់ស្រុក និងថ្នាក់ឃុំ និងស្រ្តីងាយរងគ្រោះនៅ២១ស្រុកក្នុងខេត្តគោលដៅ រួមមាន៖ កំពង់ចាម សៀមរាប កំពង់ស្ពី ត្បូងឃ្មុំ រតនៈគីរី និងខេត្តព្រះស៊ីហនុ។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែសីហា កន្លងទៅនេះ លោកស្រី Sarah Leary ជាលេខាទី១ នៃស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា បានចូលរួមប្រគល់សម្ភារបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅដល់បុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា  និងក្រុមគោលដៅ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលជាមណ្ឌលមួយក្នុងចំណោមមណ្ឌលទាំង៥ក្រោមការគាំទ្រពីកម្មវិធីសហប្រត្តិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌(ACCESS)។ (more…)