ព័ត៌មានចុងក្រោយ

ចាប់ពីថ្ងៃទី២០​ដល់២២ខែកក្កដា អង្គការADD International​ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល៣ថ្ងៃ ស្តីពីបរិយាបន្នពិការភាពទៅក្នុងសេវាឆ្លើយតបអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានការចូលរួមចំនួន៣៣នាក់ ដែលជាតំណាងមកពីក្រុមជួយខ្លួនឯង សហព័ន្ធស្រ្តីមានពិការភាព និងអង្គការជនពិការ។ អ្នកចូលរួមទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសមកពីខេត្តគោលដៅទាំង៣របស់គម្រោង IDEA  មានដូចជា ខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ និង កំពង់ស្ពឺ។ (more…)


កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៤រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឯកឧត្តមអគ្គរាជទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា ផាប្លូ កាង(Pablo Kang) បានប្រគល់សម្ភារការពារជំងឺកូវីដ-១៩ និងសម្ភារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ (GBV) ដល់ក្រសួងកិច្ចការនារី តំណាងស្រ្តីងាយរងគ្រោះ និងតំណាងសហគមជនជាតិភាគតិច។ (more…)


កំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩ វាជាការសំខាន់ដែលស្រ្តីដែលរងគ្រោះដោយអំពើហឹង្សារទាក់ទងនឹងយេនឌ័រមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មគាំទ្រផ្លូវចិត្តបានលឿន។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ មូលនិធិជនពិការ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការកំណត់កញ្ចប់សេវាអប្បបរមាសម្រាប់          មជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា​ នៅកម្ពុជា។ (more…)


វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលស្ត្រី និងកុមារីដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាអាចទទួលបានជំនួយដែលពួកគាត់ត្រូវការ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩។ អូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ (CWCC) ក្នុងការផ្តល់សេវាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ ការប្រឹក្សាបឋម និងសេវាសង្គមផ្សេងៗប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ដល់ជនដែលរស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ (more…)


ភាសាសញ្ញាកម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុក សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីឱ្យមនុស្សថ្លង់អាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មី សំខាន់ៗ និងទាន់ហេតុការណ៍ទាក់ទងនឹងសុខភាព និងសន្តិសុខផងដែរ។ កម្មវិធី ACCESS របស់អូស្រ្តាលីបានជួយសម្របសម្រួលការសហការរវាង រដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល និងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ដើម្បីឱ្យការដាក់បញ្ចូលភាសាសញ្ញាទៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកើតមានឡើង។ សូមអបអរសាទរ ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ រួមទាំង មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល ទាំងក្នុងវិស័យពិការភាព និងសុខាភិបាល ដែលបានទទួលយកគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ រួមទាំងអង្គការជនពិការកម្ពុជា និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សថ្លង់ សម្រាប់ការផ្តល់ការបកប្រែជាភាសាសញ្ញា ហើយក៏ដូចជាដល់ ទូរទស្សន៍ Fresh News និង ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័ន (BTV) សម្រាប់ការចាក់ផ្សាយ។ (more…)


នាថ្ងៃទី ១៩​ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ឯកអគ្គរាជទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជា ផាប្លូ កាង បានប្រគល់សម្ភារការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ និងអង្គការជនពិការ។ សម្ភារទាំងនេះ ត្រូវបានឧបត្ថម្ភតាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បី ផ្តល់សេវាប្រកប​ដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ (ACCESS) ។ ជាលទ្ធផល ជនមានពិការភាព នៅកម្ពុជាអាចទទួលបាននូវម៉ាស់បន្ថែមចំនួន ៥២.៥០០ ទឹកលាងដៃប្រមាណ ៣.៥០០ ដប និងអាល់កុលចំនួន ៦.០០០ ដប ដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ។ (more…)


តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី៝-កម្ពុជា ដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ (ACCESS) ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តផ្តល់ជំនួយដល់អង្គការ Light for the World (LFTW) ដើម្បីផ្តល់ជូនជនមានពិការភាពនូវលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន និងវិធានការណ៍សមស្របសម្រាប់ការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ-១៩។ ជំនួយនេះរួមមាន ការរៀបចំតាក់តែង និងចែកចាយនូវផ្ទាំងរូបភាព និងសារអប់រំ (ដូចក្នុងរូបស្រាប់) និងឯកសារសង្ខេបនានា ដែលបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ជនមានពិការភាព។ វិធានការណ៍ណែនាំដែល LFTW បានធ្វើឡើងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយជនមានពិការភាពឱ្យការពារខ្លួនពីភាពប្រថុយប្រថាន និងងាយឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។


ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តផ្តល់ជំនួយដល់អង្គការ ចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) ដើម្បីផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តជូនដល់ស្រ្តីនិងកុមារដែលងាយរងគ្រោះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ Covid-19 កំពុងដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ មកលើក្រុមគ្រួសារនិងសហគន៌។ ក្នុងអំឡុងពេលមានបញ្ហាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ការគាំទ្រផ្លូវចិត្តជូនដល់ ជនងាយរងគ្រោះ ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៌គឺជាពិតជាចាំបាច់ ក្នុងកាល:ទេស:នេះ។ តាមរយ:ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដ៌ឆ្លាតវៃ អង្គការ TPO បានបំពេញ សេវាដ៌មានសារ:សំខាន់សម្រាប់សហគមន៌ តាមរយ:ការផ្តល់ការគាំទ្រផ្លូវចិត្តពីចំងាយ ដោយប្រើប្រាស់ ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តជូនទៅដល់ស្រ្តីនិងកុមារ តាមរយ:ទូរស័ព្ទ និងបន្តផ្តល់ការពង្រឹង សមត្ថភាពដល់អ្នកផ្តល់សេវាថ្នាក់មូលដ្ឋាន តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ (more…)


ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពីប្រាំឆ្នាំទ្បើងចំនួន ៩,៥ភាគរយមានពិការភាពតាមទំរង់ផ្សេងៗគ្នា។ ជនដែលមានពិការភាព មានហានិភ័យខ្ពស់ជាងក្នុងការឆ្លងជំងឺកូវីត១៩។ អ្នកខ្លះមិនអាចអនុវត្តវិធានការដាក់ឲ្យមានគំលាតពីគ្នាពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវការជំនួយនិងការថែទាំ ចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការអនុវត្តន៍វិធានការអនាម័យជាប្រចាំដើម្បីការពារខ្លួនពីការចំលងមេរោគ។ (more…)