ព័ត៌មានចុងក្រោយ

មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបរិយាបន្នពិការភាព ដោយមានការគាំទ្រពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌។ តំណាងមកពីដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រនៅកម្ពុជា រួមមានក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងមហាផ្ទៃ គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានវត្តមាននៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អ ដើម្បីឱ្យសិក្ខាកាមចែករំលែក និងរៀនសូត្រអំពីភាពជោគជ័យ និងបញ្ហាប្រឈម នៃការការធ្វើការលើបញ្ហាដែលស្រ្តីនិងកុមារមានពិការភាពជួបប្រទះ។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទិ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងអង្គការ Light For the World បានសហការរៀបចំវេទិកាជាតិស្ដីពីការងារនិងមុខរបរប្រកបដោយបរិយាបន្នសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌(ACCESS)។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងកិច្ចការនារី និងស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើទី៦គណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) ដើម្បីពិនិត្យ និងឆ្លុះបញ្ជាំងពីសមិទ្ធិផលដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលទី១របស់កម្មវិធី ACCESS​(ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១) ពិភាក្សាមេរៀនដែលបានរៀន បញ្ហាប្រឈម និងអនុម័តផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំទី៤។ (more…)


បើយោងតាមរបាយការណ៍សកលពី UNWOMEN ឆ្នាំ២០២១ បានឱ្យដឹងថា អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រី មានការកើនឡើងជុំវិញពិភពលោកក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដ-១៩ ជាពេលវេលាឯកោក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិ។[i] (more…)


រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) បាននឹងកំពុងធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រួមទាំងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធី ACCESS ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាបន្នពិការភាព តាមរយៈការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីពិការភាព។ (more…)


អ្នកស្រី ខន ម៉ាលី ជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាកម្ពុជា (CSL) នៅកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សថ្លង់ (DDP)។ ចាប់តាំងពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ ម៉ាលីបានលះបង់អាជីពរបស់អ្នកស្រីទាំងស្រុង ដើម្បីជួយមនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់ ដោយផ្តល់អំណាចដល់ពួកគេជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យ។ (more…)


ប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះគឺ “ពិភពលោកពណ៌ទឹកក្រូច៖ បញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីឥឡូវនេះ!” ស្ថានទូត និងបុគ្គលិកកម្មវិធី ACCESS បានរួមគ្នាគាំទ្រយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃនៃសកម្មជនដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង អាកប្បកិរិយារើសអើង និងអំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅទូទាំងពិភពលោក។ យុទ្ធនាការនេះរំលឹកយើងថា យើងអាចរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី ដោយធានាថាស្ត្រី និងក្មេងស្រីទាំងអស់ រស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានអំពើហិង្សារាល់គ្រប់ទម្រង់ និងអាចសម្រេចបាននូវសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេ។ សូមតាមមើល រ៉ឺម៉កកង់បី ឬ តុកតុក ដែលធ្វើដំណើរជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញ ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តរតនគិរី ដែលមានបដាពណ៌ទឹកក្រូច បង្ហាញព័ត៌មានអំពីរបៀបចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ យើងអំពាវនាវឱ្យអ្នកគ្រប់គ្នាប្តេជ្ញាចាត់វិធានការជាលក្ខណៈបុគ្គល និងជាសមូហភាព ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងក្មេងស្រី រួមទាំងជនមានពិការភាពផងដែរ។ សូមចូលរួមជាមួយពួកយើងឥឡូវនេះ ដើម្បី ពិភពលោកពណ៌ទឹកក្រូច និងបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី។ #GenderEquality #EVAWG #16Days #IDEVAW Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade Ministry of Women’s Affairs of Cambodia


កាលពីថ្ងៃទី២៩ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ មន្រ្តីមន្ទីរកិច្ចការនារីមកពីខេត្តចំនួន៩ បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធអ៊នឡាញ ស្តីពីបទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់ជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ស្រ្តី និងក្មេងស្រីដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ដឹកនាំដោយក្រសួងកិច្ចការនារី​ ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌(ACCESS) ។ (more…)


ថ្មីៗនេះ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត Kang និងក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជាឯកអគ្គរាជទូតរង Andreas Zurbrugg បានទៅទស្សនកិច្ចនៅមណ្ឌលរបស់អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ (CWCC) ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប ។   នៅមណ្ឌលទាំងពីរនេះ ឯកអគ្គរាជទូត Kang និងឯកអគ្គរាជទូតរង Zurbrugg បានប្រគល់សម្ភារៈសិក្សាជាច្រើនប្រភេទ រួមមាន សៀវភៅសិក្សាចំនួន ៨១៣ ក្បាល សៀវភៅរឿង ៩៨ ក្បាល សម្ភារៈសិក្សា កុំព្យូទ័រ ៣ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃ ៣ គ្រឿង និងតុកៅអី ចំនួន ៦ ឈុត។ សម្ភារៈទាំងនេះនឹងជួយជាជំនួយដល់បណ្ណាល័យរបស់កុមារ ក៏ដូចជាថ្នាក់អក្ខរកម្មដែលដំណើរការសម្រាប់កុមារ និងស្ត្រី ដែលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលនេះ។ អូស្ត្រាលីក៏កំពុងផ្តល់ថវិកាដល់គ្រូបង្រៀនដើម្បីបង្រៀនថ្នាក់ទាំងនេះផងដែរ។ ឯកអគ្គរាជទូត Kang បានមានប្រសាសន៍ថា “យើងមានសេចក្តីរីករាយ ក្នុងការគាំទ្របេសកកម្មរបស់ អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ ឆ្ពោះទៅរកសមភាពយេនឌ័រ ជាពិសេសការគាំទ្ររបស់ពួកគេសម្រាប់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី ក្នុងការទទួលបានការអប់រំ។ ការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី ជាអាទិភាពស្នូលសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ហើយយើងប្តេជ្ញាពង្រឹងសំឡេងរបស់ស្ត្រី លើកកម្ពស់ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី និងបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងក្មេងស្រី”។ អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ ជាដៃគូអនុវត្តមួយរបស់កម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជាសម្រាប់សេវាកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព (ACCESS) ដែលផ្តល់មូលនិធិដោយ ក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្ម ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់៖ https://accesscambodia.org #OrangeTheWorld #GenderEquality #EVAWG #16Days #IDEVAW Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade Ministry of Women’s [...]