ព័ត៌មានចុងក្រោយ

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាជនមានពិការភាពជាតិលើកទី២៤ និងទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិលើកទី៤០ ដែលក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីសក្តានុពលរបស់ជនមានពិការភាពក្នុងការចូលរួមធ្វើឱ្យសម្រេចបាននូវយុត្តិធម៌និងសមធម៌ក្នុងសង្គមរបស់យើង រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី តាមរយៈកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជា ដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) បានរៀបចំឯកសារបុគ្គលឆ្នើមដែលមានពិការភាពទាំង១៥នាក់ ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយដៃគូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រួមមាន៖ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (MOSVY) អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ (DAC-SG) និងដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធីACCESS និងតំណាងជនមានពិការភាពមកពីខេត្តចំនួន ៦ ដោយមានការគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ សូមចូលទៅអានរឿងនីមួយៗតាមរយៈ https://accesscambodia.org/kh/our-voices/


កម្មវិធី ACCESS ទទួលបានការគាំទ្រពីអូស្ត្រាលី ផ្តល់ឱកាសដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់កម្រិតជីវភាព និងសម្រេចបាននូវឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ «ខ្ញុំចង់ឃើញជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ បំភ្លេចរាល់ទុក្ខសោកទំាងឡាយ និងមានអារម្មណ៍ថា មានភាពអង់អាចតាមរយៈជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលខ្ញុំបានផ្តល់ឱ្យ»។ លោកស្រី ស៊ុប ហាប់ស្រស់ ជាគ្រួបណ្តុះបណ្តាលមួយរូប ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ជនរងគ្រោះនៅមណ្ឌលសុវត្ថិភាពរបស់អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ជនរងគ្រោះរៀនសូត្រពីរបៀបដេរកាបូប ឆុងកាហ្វេ ធ្វើនំឃុគឃី (cookies) និងនំខេក(cakes)។ បន្ទាប់មកយើងធ្វើសមាហរណកម្មពួកគាត់ត្រឡប់ទៅសហគមន៍វិញ ហើយពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ជំនាញទាំងនេះដើម្បីធ្វើឱ្យជីវភាពរបស់គាត់កាន់តែប្រសើរ និងជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ដោយធ្វើការនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរ ឬបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់៕ UNWomen #16days


តាំងពីឆ្នាំ២០១៣ មក អូស្រ្តាលីបានរួមចំណែកជាទឹកប្រាក់ចំនួន១៥លានដុល្លា ដល់ការអនុវត្តនូវផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី។ តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរនូវការគាំទ្រ និងការផ្តល់សេវាសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារម្នាក់ នៅខេត្តសៀមរាប បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំរីករាយណាស់ ដែលករណីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដោះស្រាយ។ ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ស្រ្តីជាជនរងគ្រោះនៅសហគមន៍របស់ខ្ញុំ កុំនៅស្ងៀមស្ងាត់ពេលពួកគាត់ជួបបញ្ហា។ សូមស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវា ដែលអាចជួយ និងដោះស្រាយករណីនេះរហូតដល់បញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយ»៕


ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ពិភពលោកប្រារព្វ យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ដែលយុទ្ធនាការនេះប្រារព្វចាប់ពីថ្ងៃទី២៥វិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១០ធ្នូ ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រី។ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសមភាពយេនឌ័រ និងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី ដែលនេះជារបៀបវារះសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននៅអូស្រ្តាលី និងតាមរយៈការងារការទូតរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេស។ តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) អូស្រ្តាលីបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រជាង២ ៦០០នាក់ តាមរយៈការផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្ត សេវាផ្នែកច្បាប់ សេវាសង្គម និងការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ ការរួមចំណែករបស់យើងម្នាក់ៗ បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដែលជាស្រ្តី និងក្មេងស្រី។ ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញអំពើហិង្សា សូមកុំនៅស្ងាត់ស្ងៀម សូមនិយាយចេញមក!


ប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះគឺ៖ «រួមគ្នា ធ្វើសកម្មភាពបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រី» បុគ្គលិករបស់កម្មវិធីសហ​ប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) បានចូលរួមជាមួយគ្នា គាំទ្រដល់យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ដែលមានគោលបំណង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ជម្នះនឹងឥរិយាបថរើសអើង និងអំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី​នៅកម្ពុជា និងទូទាំងពិភពលោក។ យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃនេះ ប្រារព្វឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ។​ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធី ACCESS ក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បានគាំទ្រដល់ក្រសួងកិច្ចការនារីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ព្រមទាំងបានធ្វើយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ខ្លួន តាមរយៈសកម្មភាពដែលអនុវត្តដោយកម្មវិធី ACCESS ក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលធ្វើនៅស្ថានទូតអូស្រ្តាលី និងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ យុទ្ធនាការនេះ រម្លឹកយើងថា ការចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាលើស្រ្តី គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីធានាថាស្រ្តី​ និងក្មេងស្រីរស់នៅរួចផុតពីអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ ហើយអាចសម្រេចបាននូវសក្តានុពលពេញលេញក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងសម្រេចនូវក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគាត់។ សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នា និងធ្វើសកម្មភាពជាលក្ខណៈបុគ្គល និងជាសមូហភាព ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តីនិងក្មេងស្រី រួមទាំងស្រីនិងក្មេងស្រីមានពិការភាពផងដែរ។ យើងរួមគ្នា បញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រី!


កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានការគំាទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) មន្រ្តីបង្គោលមកពីក្រសួងកិច្ចការនារី និងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍស្រ្តីដែលមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ និងសៀមរាប បានបំពេញវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយជោគជ័យ អំពី «ការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តី ដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ»។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍស្រ្តីដែលជាមន្រ្តីបង្គោល ដោយផ្តល់ដល់ពួកគាត់នូវជំនាញដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលនេះបន្តដល់សិស្សានុសិស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍស្រ្តី។ កញ្ចប់ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តី ដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ រួមមាន៖ ១- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីជំនាញគ្រួបង្គោល ២-វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពីស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ៣-វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពីសមភាពយេនឌ័រ និងការឆ្លើយតបអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ៤-វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្កើតមុខជំនួញ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងម្នាក់មកពីមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍស្រ្តីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះសម្រាប់គាត់ និងក្រុមការងាររបស់គាត់។ លោកស្រី មានគម្រោងថានឹងចែករំលែកចំណេះដឹងដែលទទួលបានជាមួយបុគ្គលិកដទៃទៀតនៅមជ្ឈមណ្ឌល។ នៅក្នុងការបិទបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល លោកជំទាវ ច័ន្ទ សូរិយ៍ ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី តំណាងស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា និងប្រធានកម្មវិធី ACCESS បានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាដល់សិក្ខាកាមចំនួន១៨នាក់។ លោកជំទាវ ច័ន្ទ សូរិយ៍ បានកោតសរសើរដល់អូស្រ្តាលីចំពោះការគំាទ្រដល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។ លោកជំទាវ សង្ឃឹមថា មន្រ្តីបង្គោលនឹងនាំយកចំណេះដឹងនេះទៅចែករំលែកដល់បុគ្គលិកនៅសហគមន៍គោលដៅ។ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS បាននឹងកំពុងធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីគាំទ្រដល់ការផ្តល់សេវាប្រកបដោយគុណភាព និរន្តរភាព និងបរិយាបន្នសេវាសម្រាប់ស្រ្តីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងជនមានពិការភាព៕


កាលពីថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារយន្តការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់សមាជិកក្រុមការងារ ដែលមានតំណាងមកពីនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារី​​ នាយកដ្ឋានសុខមាលភាពជនពិការ នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសមាជិកឯករាជ្យដែលជាតំណាងជនមានពិការភាព។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណង ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវសំណើរសុំថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ជនអង្គការដើម្បីដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ(CWCC) និងអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជា (LAC) កំឡុងពេលឆ្នាំចុងក្រោយនៃដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធី ACCESS ព្រមទាំងចែករំលែកនូវបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តការផ្តល់ជំនួយ និងពិភាក្សាពីអាជីវកម្មនានា។ លោកស្រី ប៊ូ មករា ប្រធានផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ​ បានធ្វើបទបង្ហាញពីសំណើររបស់អង្គការ CWCC និងអង្គការ LAC ដែលបញ្ជាក់នូវហេតុផលសម្រាប់ការស្វែងរកថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដៃគូអនុវត្តគម្រោងទាំងពីរនេះ។ អ្នកចូលរួម ក៏មាន​ឱកាសពិភាក្សាពីសំណើរទាំងនេះផងដែរ។ ជាកិច្ចបិទកិច្ចប្រជុំ ដោយមានការព្រមព្រៀងពីសំណាក់សមាជិក និងមានការយល់ស្របពីស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា លោកស្រី Anne Rouve-Khiev ប្រធានកម្មវិធីACCESS បានប្រកាសថា ការបែងចែកថវិកាសម្រាប់ដៃគូអនុវត្តគម្រោងទាំងពីរនេះ នឹងត្រូវបាបន្ត ដោយសារវានឹងផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់ស្រ្តី​ រួមទាំងស្រ្តីមានពិការភាពដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធី ACCESS បាននឹងកំពុងធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូ​ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសេវា និងបរិយាបន្នពិការភាពសម្រាប់ជនមានពិការភាព និងស្រ្តីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រនៅកម្ពុជា៕


កាលពីថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី– កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌(ACCESS) បានរៀបចំពិធីប្រគល់និងទទួលរទេះរុញចំនួន៦០គ្រឿងដល់ជនមានពិការភាពដែលមកទទួលសេវានៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាចំនួន៦។ ពិធីប្រគល់​ទទួលនេះ ត្រូវបានរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាជាតិគៀនឃ្លាំង រាជធានីភ្នំពេញ ដែលជាមណ្ឌលមួយក្នុងចំណោមមណ្ឌលស្តារចំនួន៦ដែលទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី។ ពិធីប្រគល់និងទទួលនេះដែរ​ មានគោលបំណងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការដល់ការបង្កើនគុណភាព និងបរិមាណនៃការផ្តល់រទេះរុញដល់អតិថិជនដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាទាំង៦ ដែលក្រោមការគាំទ្ររបស់កម្មវិធី ACCESS និងបង្កើនចំណេះដឹងពីតម្រូវការរបស់ជនមានពិការភាពនៅក្នុងការទទួលបានសេវាស្តារ រួមទាំងការទទួលបានរទេះរុញនៅក្នុងចំណោមសាធារណៈជន និង​អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ។ លោកស្រី ឈុន ត្រាវ ជាអតិថិជនម្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាជាតិគៀនឃ្លាំង និងជាបុគ្គលនៅទីនោះផងដែរ បានមានប្រសាសន៍ថា លោក​ស្រីពេញចិត្តនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះខ្លាំងណាស់ ដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលររដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីបានផ្តល់រទេះរុញដល់ខ្ញុំ និងជនមានពិការភាពដទៃទៀត។ រទេះរុញទាំងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងខ្ញុំក្នុងការបម្លាស់ទី និងជួយឱ្យយើងអាចធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃបាន»។ ឯកឧត្តម ស៊ឹម សុធន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជានាយកមូលនិធិជនពិការ នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីប្រគល់ និងទទួលរទេះរុញថា ឯកឧត្តមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធី ACCESS ។ ឯកឧត្តមបានស្នើរដល់អង្គការដៃគូ អ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងជនមានពិការភាពផងដែរ បន្តការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់មជ្ឈមណ្ឌលស្តារ និងជួយផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណៈជនឱ្យបានទូលំទូលាយអំពីសេវាស្តារដល់ជនមានពិការភាព និងពង្រីកការផ្តល់សេវាដល់ក្រុមគោលដៅទាំងអស់។ លោកស្រី Anne Rouve-Khiev ប្រធានកម្មវិធី ACCESS បានមានប្រសាសន៍ថា សេវាស្តារនីតិសម្បទា រួមទាំងរទេះរុញ មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កូនក្មេងទៅសាលារៀន អ្នកនៅកន្លែងធ្វើការ និងជាទូទៅគឺសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស។ លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា៖ «យើងសង្ឃឹមថា អតិថិជននៅមណ្ឌលស្តារនឹងចូលរួមបង្កើនចំណេះដឹងពីសេវាស្តារ ដោយជួយប្រាប់ទៅអ្នកជិតខាង និងសហគមន៍របស់គាត់អំពីសេវាដែលមាននៅមណ្ឌលស្តារ»។ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS បានគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាចំនួន៦ រួមមាននៅសៀមរាប គៀនឃ្លាំង (នៅភ្នំពេញ)​ ព្រៃវែង តាកែវ ក្រចេះ និងកំពង់ចាម៕


កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសលើកទី១២ ក្រុមការងារផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី​ តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS)។ កិច្ចប្រជុំនេះគឺដឹកនាំដោយក្រសួងកិច្ចការនារី​ និងគោលបំណងពិនិត្យមើលសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗ និងបញ្ហាប្រឈមនានា ចែករំលែកនូវការអនុវត្តល្អៗ រួមទាំងរឿងរ៉ាវជោគជ័យ និងកំណត់ ព្រមទាំងឯកភាពលើសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសបន្ទាប់។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់តំណាងមកពីក្រសួងកិច្ចការនារី មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធី ACCESS ដែលធ្វើការផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ រួមមាន អង្គការ UN Women អង្គការ ADD International មូលនីធិអាស៊ី អង្គការ CARE Cambodia អង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជា អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌(TPO) និងអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ (CWCC)។ អ្នកចូលរួមជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ បានធ្វើបទបង្ហាញពីសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗ ក៏ដូចជាមេរៀនដែលបានរៀន ដែលចំណុចមួយចំនួនបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។ អង្គការ CWCC បានចែករំលែកមេរៀនដែលបានរៀន ស្តីពីការបង្កើតក្រុមជួយស្រ្តី។ តំណាងមកពីអង្គការ CWCC បានគូសបញ្ជាក់ថា ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ក្រុមស្រ្តីក្នុងការឆ្លើយតបអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ធ្វើឱ្យស្រ្តីនៅសហគមន៍មានភាពជឿជាក់ក្នុងការចែករំលែកបញ្ហារបស់ពួកគេ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយ។ ជាងនេះទៅទៀត តំណាង CWCC បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហការយ៉ាងល្អរបស់ក្រុមការងារ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដែលបានដំណើរការដោយរលូនដែលជាលទ្ធផលនៃការយល់ពីគ្នា និងបតប់បែនពេលវេលាក្នុងការធ្វើការងារ។ តំណាងអង្គការ TPO បានរាយការណ៍ពីលទ្ធផលដែលសម្រេចបានតាមរយៈជំនួយបច្ចេកទេសដល់អ្នកផ្តល់សេវា នៅក្នុងការផ្តល់ការអប់រំផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ និងការផ្តល់សេវាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះតាមរយៈសេវាបញ្ជូន។ កំឡុងពេលត្រីមាសនេះ មានសិក្ខាកាមចំនួន១៩៩នាក់ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ហើយប្រមានជា៨០ភាគរយនៃសិក្ខាកាមទាំងនេះ បង្ហាញពីភាពប្រសើរនៃចំណេះដឹងដែលទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ តំណាងក្រសួងកិច្ចការនារី បានគូសបញ្ជាក់ពីយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ដែលនឹងធ្វើជាមួយសមភាគីរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអនុវត្តគម្រោង ដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះជាសកម្មភាពចម្បង។ តំណាងក្រសួងកិច្ចការនារី បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធី [...]


នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ (DAC-SG) និងដោយមានការសហការជាមួយអង្គការ Humanity & Inclusion (HI) នៅកម្ពុជា បានសហការរៀបចំ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងការរចនាស្តីពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូរវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ និស្សិតផ្នែកវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្មបានបង្ហាញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ ដែលដោះស្រាយបានល្អបំផុតនូវការជម្នះឧបសគ្គនានាក្នុងការរចនា ស្តីពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូរវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានគោលបំណងចូលរួមជួយលើកកម្ពស់សារការយល់ដឹងជាវិជ្ជមានក្នុងចំណោម ប្រជាជនទូទៅ ដោយពិពណ៌នាអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូរវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលផ្សេងៗដែលចាំបាច់ត្រូវតែសាងសង់សម្រាប់ជនមានពិការភាព។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបាន ជំរុញទឹកចិត្តនិស្សិតផ្នែកវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្មឱ្យមានការវិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនូវជំនាញបច្ចេកទេសរចនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូរវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលរបស់ពួកគេ និងបញ្ចូលវានៅគ្រប់ទីធ្លា សាធារណៈនៃការរចនាសំណង់អគារ ដូច្នេះហើយតម្រូវការរបស់ជនមានពិការភាពបានបំពេញបានយ៉ាងល្អក្នុងការចូលប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗដោយគ្មានឧបសគ្គ។ មានអ្នកចូលរួមចំនួន២៦ក្រុម បានចុះឈ្មោះតាមរយៈ Google Forms សម្រាប់ការប្រកួតនេះ។ សមាជិកគណៈកម្មាធិការនៅក្នុងការប្រកួតនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានតំណាងជាច្រើន រួមមាន អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ គណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា គណៈវិស្វករកម្ពុជា សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា និងវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស។ ជាចុងក្រោយ ក្រុមចំនួន៩ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បី បង្ហាញការរចនារបស់ពួកគេដល់គណៈកម្មាធិការ ហើយក្រុមអ្នករចនាល្អបំផុតចំនួន៣ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកឈ្នះ នៃការប្រកួតប្រជែងការរចនា។ បទដ្ឋានបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ( MoSVY ) និង ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ហើយត្រូវបានដាក់ឱ្យ ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩។ មូលដ្ឋាននៃការងារនេះត្រូវបាន គាំទ្របន្ថែមទៀតដោយលិខិតថ្មីលេខ ១១៦៩ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២២ ដោយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ [...]