Mar 20-20 2023
Mar 20 2023

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពខេត្ត ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ផ្នែកពិការភាព

កិច្ចប្រជុំនឹងធ្វើដោយផ្ទាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

គោលបំណង៖ ដើម្បីពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពខេត្ត ពីថវិកា និងអំពីផែនការសកម្មភាព

អ្នកចូលរួម៖ តំណាងមកពី

  • ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្បទា
  • អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
  • តំណាងកម្មវិធី ACCESS
  • និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍដើម្បីសហប្រជាជាតិ (UNDP)

ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍដើម្បីសហប្រជាជាតិ

ជំនួយឧបត្ថម្ភ៖ ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS

ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក​៖ ៣០នាក់